OURE

​To dage om ugen er fysioterapeut Lasse på skolerne i OURE.

Alle elever på både højskolen, efterskolen og kostgymnasiet får, efter behov, tilbudt diagnosticeringstimer. Dette er et tiltag fra skolens side, som skal hjælpe eleverne med at komme godt i gang efter en skades opståen.

Derudover er Lasse primært tilknyttet håndboldlinjen hvor han indgår som sparringspartner for den fysiske træner, og som en skadeskonsulent for spillerne på kostgymnasiet.

Flere gange om året bliver eleverne på kostgymnasiet screenet af ADG Fysioterapi. Screeningerne har til hensigt at afsløre områder, hvor den enkelte udøver skal have ekstra fokus i sin træning.

Der gives efterfølgende feedback og laves specifikke øvelser, som har til formål at ramme de forskellige problemområder, der måtte være.

ADG Fysioterapi ApS | Rugårdsvej 23 | 5000 Odense C​ | CVR-nr: 40540709 | Tlf.: 51 96 03 64